BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

 • ŞİRKET TÜRÜ
 • Anonim Şirket
 • MERSİS
 • 0483000288100015
 • TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
 • İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
 • TİCARET SİCİL NUMARASI
 • 9136-KADIKÖY
 • TİCARET ÜNVANI
 • İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 • ADRES
 • Merdivenköy Mah. Nisan Sok. No: 20B Kadıköy İSTANBUL
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • 0216-385 16 16
 • ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (KEP)
 • itimat@hs01.kep.tr
 • TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI
 • 12.464.500.000 TL
 • ÖDENEN SERMAYE MİKTARI
 • 12.464.500.000 TL
 • TESCİL TARİHİ
 • 30.12.1993
 • VERGİ DAİRESİ ve NO.
 • Anadolu Kurumlar - 4830002881
Yönetim Kurulu Kategorisi Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kara
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kara
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kara
Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kara
 • Dönem: 01.01.2019 – 31.12.2019
 • Ticaret Ünvanı: Mehmet Faruk EROL
 • Adres: Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. Nur Apt. No:6 K:2 D:5 Beşiktaş İSTANBUL